Ankyonh鸟Thassos希腊

Where would you like to Gnu?

Ankyonh鸟Thassos希腊

31/01/2018 文化 欧洲 0

故事是,一个女孩在海上失去了她的伴侣,她在岸边等了很多天……她越来越弱,她拒绝离开,当她失败的时候,天使出现了,并说她必须离开。
在真实的罗曼史中,她说她宁愿死也不愿把男朋友留在海里!

天使说,你会死,但我可以帮你…..我会让你在一只鸟,你可以花你的生命等待他。

这个伟大的故事只在萨索斯岛告诉,餐厅的老板做了一个很好的故事告诉夫妇。 他发现放松他们的钱包,让他们和他们非常高兴!

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Booking.com

Ankyonh Bird Thassos Griekenland

31/01/2018 Cultuur Europa 0

Het verhaal gaat dat een meisje haar partner verloor op zee, ze wachtte vele dagen op de kust … Toen ze zwakker werd weigerde ze te vertrekken en terwijl ze het gevecht verloor verscheen er een engel en zei dat ze moest vertrekken. In ware Romantiek zei ze dat ze liever zou sterven dan haar vriend in zee te laten !!

De engel zei dat je zult sterven, maar ik kan je helpen … Ik zal je binnenhalen bij een vogel en je kan je leven doorbrengen op hem wachten.

Dit geweldige verhaal wordt alleen verteld op Thassos en de eigenaar van het restaurant maakt een geweldig spel om het verhaal te vertellen aan hofkoppels. Hij vindt dat het hun portemonnee ontspant en hem en zij heel gelukkig maakt!

 

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Booking.com

Ankyonh Bird Thassos Greece

11/12/2017 Culture Europe 1

The story goes that a girl lost her partner at sea, she waited on the shore for many days…. As she got weaker she refused to leave and as she was losing the fight an angel appeared and said that she must leave.
In true Romance she said that she would rather die than leave her boyfriend to the sea!!

The angel said You will die but i can help you….. I will make you in to a bird and you can spend your life waiting for him.

This great story is only told on Thassos and the owner of the restaurant make a great play of telling the story to courting couples. He finds it relaxes their wallets and make him and them very happy !

 

One Response

  1. Mark Mark says:

    Really great place, Hired motorbikes and drank red wine, but not together!!!

Leave a Reply

Your e-mail address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Booking.com